SDH Jedovnice

Slavnostní uvedení zrepasované CAS do provozu

« Všechny články

6. květen 2012

V sobotu, 5. 5. 2012, při příležitosti svátku svatého Floriána jsme slavnostně uvedli do provozu zmodernizovanou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 L 101 S2Z. Po přivítání všech přítomných hostů starostou městyse Jedovnice Ing. Jaroslavem Šíblem, byli přítomní seznámení s průběhem oprav velitelem jednotky panem Michalem Prausem. Všem, kteří budou opravené vozidlo používat, požehnal P. Václav Trmač. Za Jihomoravský kraj, který na opravu zajistil dotaci, promluvil radní Mgr. Ivo Polák. Zbytek opravy doplatil městys Jedovnice ze svého rozpočtu. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1986 a sloužilo dlouhá léta u HZS CPS Blansko převážně jako vozidlo prvního výjezdu. V roce 2007 bylo od HZS vyřazeno a bezplatně převedeno do majetku městyse Jedovnice k užívání JSDH. Toto vozidlo bylo po dlouhých letech služby značně opotřebované, jeho nástavba a karoserie zkorodované a účelové zařízení z části nefunkční. Po drobných opravách a úpravách, především svépomocí členů jednotky, sloužilo dál v naší obci od března 2007 až do konce loňského roku, kdy se díky dotaci získané z prostředků Jmk a dofinancování z prostředků městyse podařilo provést celkovou repasi nástavby a kabiny tohoto automobilu v celkové hodnotě 1 250 000kč. Na vozidle byla provedena kompletní rekonstrukce a výměna celé nástavby, včetně generální opravy čerpadla, veškerých armatur a celého účelového zařízení, kompletní výměna a montáž vnitřních úložných prostor k uložení technických prostředků a materiálu, výměna elektroinstalace nástavby a montáž osvětlovacího stožáru, dále pak oprava brzd a samozřejmě kompletní olakování karoserie.

První výstřik ze zrepasované cisterny patřil mladým hasičům. Všichni přítomní hasičům popřáli, aby toto vozidlo vyjíždělo k ostrým zásahům co nejméně.

admin2
Fotografie