SDH Jedovnice

Dotace JMK pro jednotku SDH Jedovnice

« Všechny články

5. září 2023

Závěrečná zpráva k vyúčtování dotace – JMK

V roce 2023 získala naše obec dotaci z rozpočtu JMK na doplnění vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednalo se o výjezdový tablet Samsung se systémem GINA, sadu druhých vývodů dýchacích přístrojů Dräger, 4 ks ochranných vyváděcích masek Dräger a o 200 m nízkoprůtažného záchranného lana.

Druhé vývody dýchacích přístrojů slouží k přívodu vzduchu do vyváděcích masek. Ty jsou využívány při záchraně osob ze zakouřených prostor.

Nákup těchto prostředků byl pak dofinancován z rozpočtu městyse a celková částka pořízeného vybavení činila 120 000 Kč.

Díky této podpoře z JMK a městyse Jedovnice mohla naše jednotka doplnit a zmodernizovat své vybavení jak v oblasti technologie a podpory výjezdu jednotky, tak případné činnosti související se záchranou osob při požáru.

V Jedovnicích 5. 9. 2023

Michal Prause velitel jednotky

admin
Fotografie