SDH Jedovnice

Slavnostní předání nové CAS 20 Scania

V pátek 28. 9. 2018 proběhlo, při příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatné republiky, slavnostní předání cisternové automobilové stříkačky CAS 20 Scania naší jednotce.

Na parkovišti u kulturního domu se tak vedle sebe postavila nová cisterna, dopravní automobil a 32 let stará cisterna. Právě ta bude nahrazena novou, která bude lépe splňovat stále se zvyšující nároky na akceschopnost jednotky.

Nejdříve se slova ujali velitel jednotky Michal Prause a jeho zástupce Radek Doležel, kteří všechny přítomné seznámili s fungováním jednotky a blíže novou cisternu představili. Zároveň se také symbolicky rozloučili za celou jednotku se starou cisternou CAS 24 Liaz, která bude odprodána jinému sboru. Poté promluvili zástupci HZS, kteří vyzdvihli fungování naší jednotky, která již několik let patří mezi nejvytěžovanější jednotky v celém kraji. Zástupce dodavatelské firmy WISS Czech popřál, aby technika dobře sloužila a vždy dovezla posádku v pořádku na základnu. Poté starosta městyse předal veliteli jednotky symbolický klíč od nového vozidla. Jako poslední se slova ujal místní děkan Václav Trmač, který novou cisternu a dopravní automobil požehnal. Na závěr provedli mladí hasiči symbolický první výstřik, čímž bylo slavnostní předávání ukončeno.

Všichni přítomní si mohli vystavenou techniku prohlédnout a porovnat jaký je mezi cisternami rozdíl.

Video ze slavnostního předání + přestavení CAS


Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania Slavnostní předání nové CAS 20 Scania
» Spustit prezentaci