SDH Jedovnice

Bannery

Nejšťastnější drak celého pravěku na jedovnických stránkách aneb naše webové stránky (www.jedovnice.cz) byly obohaceny o nové bannery (reklamní proužky)

Každý občan má spoustu povinností, ty se na nás valí skutečně ze všech stran. Nesmíme ale zapomínat, že máme také nějaká práva. A protože v tomto informačním hasičském okénku přinášíme informace týkající se hasičské problematiky, máme pro vás něco málo z oblasti práv občana v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Ze zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na informace o opatřeních k zabezpečení ochrany obyvatelstva a na poskytnutí instruktáže a školení ke své činnosti při mimořádných událostech. Ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., (dále jen zákon o krizovém řízení) vyplývá, že fyzická osoba pobývající na území České republiky má právo na nezbytné informace o připravovaných krizových opatřeních k ochraně jejího života, zdraví a majetku. Povinnost poskytovat výše uvedené informace obyvatelstvu a věnovat se preventivně výchovné činnosti na úsecích požární ochrany a ochrany obyvatelstva je uložena obci (§ 29 odst. 1 písm. n) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně: v samostatné působnosti na úseku požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost.) a obecnímu úřadu (§ 15 odst. 4 zákona o IZS: seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. Za tímto účelem organizuje jejich školení?, § 21 odst. 3 zákona o krizovém řízení: seznamuje právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení). Naše obec má zájem rozšířit aktivity v této oblasti (jiné již uskutečňované formy jsou např. dny otevřených dveří v hasičské zbrojnici, hasičský kroužek apod.). Proto byly na jedovnické webové stránky umístěny bannery, týkající se této problematiky. A tady je malá ochutnávka informací, které se skrývají pod jednotlivými odkazy.

Na program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva upozorňuje v titulku zmíněný dráček Hasík. Tento preventivní program je určen pro děti na základních školách v celé České republice. Jeho hlavním cílem je předat dětem důležité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi. Rádi bychom také upozornili na odkaz www.hasik.cz, kde najdete zajímavosti pro vaše děti, které Hasík přináší (pohádka, puzzle atd.). Do budoucna plánujeme tento program rozjet na jedovnické základní škole. Rodiče tak budou vědět, kam nahlédnou a zjistit, co jejich děti ve škole a dráčkem Hasíkem provádí.

Na rozdíl od předchozí věkové skupiny není u dospělých možnost cíleného působení v rámci povinného školního vzdělávání. Veškeré aktivity k informování veřejnosti v produktivním věku jsou na bázi dobrovolnosti a zájmu ze strany příjemců informací. Především na tuto cílovou skupinu je směřován projekt Vaše cesty k bezpečí. Na těchto stránkách naleznete 33 témat z oblasti ochrany obyvatelstva (např. Jak správně nahlásit mimořádnou událost? Co udělat, když zazní sirény? Jak správně postupovat při opuštění domácnosti/objektu při evakuaci? Jak se připravit na povodně?, atd.), požární prevence (např. Proč mít doma hlásiče požáru? Jaký hasicí přístroj na co použít? Požár v domácnosti – otevřený oheň. Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku? Jaké máte povinnosti vůči hasičům?, atd.) a bezpečnosti občanů (např. Jak se správně zachovat při dopravní nehodě? Jak zabezpečit Vaši domácnost při odjezdu na dovolenou?, atd.), která si můžete nejen přečíst, ale i  stáhnout ve formátu PDF.

Poslední novou ikonkou je odkaz na portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT. Jedná se o veřejný portál krizového řízení, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Co zde může tedy veřejnost najít? Je to například přehled hrozeb a zdrojů ohrožení v Jihomoravském kraji, příručku pro podnikatele, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům, odkazy na aktuální situace v energetice, dopravě, počasí atd. Vážení spoluobčané, doufáme, že informace, které je možné nalézt na nabídnutých odkazech (bannerech), Vás zaujmou a pomohou Vám připravit se na stále častější a rozmanitější formy ohrožení, které nám život přináší. V případě Vašeho hlubšího zájmu už víte, kam se máte obrátit.

Mgr. Martina Koubová