SDH Jedovnice

Odstranění spadených stromů (108-111, 113-114)

« Všechny články

23. prosinec 2023
  • Dne 23. 12. 2023 ve 22:46 vyjela naše jednotka k odstranění spadeného stromu u ČKD. Při příjezdu byl již strom částečně odklizen, ale stále zasahoval do vozovky. Jednotka provedla jeho řádné odstranění pomocí motorové pily.
  • Poté rovnou ve 23:18 přejezd ke spadenému stromu směrem na Křtiny. Cestou ještě provedeno odstranění větví visících do jednoho jízdního pruhu v Lažánkách. Na místě nalezen nahnutý strom nad komunikaci. Strom pokácen a rozřezán.
  • Ve 23:50 přejezd ke spadenému stromu v chatové oblasti. Jednotka jej rozřezala a odklidila mimo komunikaci.
  • Dne 24. 12. 2023 v 1:29 vyjela naše jednotka k odstranění spadeného stromu u Jedovnic, směrem na Křtiny. Ležící strom rozřezán a odklizen.
  • V 8:49 vyjela naše jednotka, spolu s jednotkami Ostrov a Vilémovice, ke zprůjezdnění silnice ze Skalního mlýna k Punkevním jeskyním. Ta byla od nočních hodin uzavřena z důvodu většího množství padajících stromů. Na místě cca 30 popadaných stromů. Naše jednotka nasadila tři motorové pily. Další jednotky postupně přidaly další. Byla povolána ještě posilová jednotka SDH Krasová. Z důvodu nebezpečí pádu větších stromů včetně kmene, byly po dohodě s územním řídícím důstojníkem odstraněny pouze stromy na komunikaci. Odstranění ostatních stromů hrozících pádem zajistí správce areálu.
  • Při dokončování prací u předchozího zásahu byla jednotka v 10:57 povolána ke spadené větvi na el. vedení v Jedovnicích. Ta byla odstraněna pomocí nastavovacího žebříku a akupily.

Jednotky:

SDH Jedovnice: CAS 20 Scania, DA Ford Transit

SDH Ostrov: CAS 25 Škoda 706, DA Ford Transit

SDH Vilémovice: DA Ford Transit

SDH Krasová: CAS 24 Liaz

admin
Fotografie