SDH Jedovnice

Požár dílny s garáží v Jedovnicích

« Všechny články

14. únor 2009

V sobotu 14. 2. 2009 ve 03:05 hod. byl Krajským operačním střediskem nahlášen naší jednotce požár dílny v Jedovnicích, Za Kostelem. Ve 03:13 hod. je jednotka na místě. Po příjezdu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár dílny a kůlny přistavené k rodinnému domu. Dle sdělení majitele se v objektu zasaženém požárem nenachází žádné osoby. V prostoru dílny se nachází svařovací souprava s tlakovými lahvemi a propan-butanová láhev. Požárem je zasažen celý objekt. Jednotka nasadila vysokotlaký proud v dýchací technice na požár kůlny a přístřešku a jednoduché vedení C v dýchací technice na požár dílny od CAS 25 L 101. Zasahující hasiči byli informováni o přítomnosti tlakových lahví. Po příjezdu druhé CAS (CAS 25 Š 706) zahájeno doplňování vody do CAS 25 L 101. Po příjezdu HZS Blansko o situaci informován její velitel a předáno velení. Jednotka dále pokračovala v hasebních pracech až do provedení lokalizace požáru. Po celou dobu zásahu prováděla jednotka osvětlení místa požáru pomocí elektrocentrály a halogenových reflektorů. Po provedení lokalizace pokračovala jednotka v rozebírání ohořelých konstrukcí, vynášení ohořelého materiálu a dohašování ohnisek požáru. Při požáru dále zasahovaly jednotky HZS Blansko, SDH Senetářov a SDH Krásensko, které provedly postupně nasazení dalších dvou proudů C na požár dílny a ochranu a ochlazování sousedních objektů, prováděly dohašovací práce a rozebírání ohořelých konstrukcí. Po provedení likvidace a předání místa zásahu majiteli se jednotky vrátily na základny.

admin
Fotografie