SDH Jedovnice

Taktické cvičení v Jedovnicích

« Všechny články

19. říjen 2010

Dne 19. 10. 2010 se naše JSDH účastnila taktického cvičení na vyproštění zasypané osoby z výkopu, které se konalo v Jedovnicích u Budkovanu. Po vyhlášení poplachu vyjela naše jednotka na místo s velitelským automobilem BMW a cisternou CAS 16 Mercedes. Cvičení se dále účastnily jednotky HZS JmK PS Blansko a Brno Lidická, JSDH Senetářov, Krásensko a  Policie městyse Jedovnice. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že při provádění výkopových prací pro vodovodní potrubí došlo k utržení stěny výkopu a zasypání dvou osob v hloubce asi 2 m. Jedna osoba je zasypána do výše pasu a druhá do výše ramen. Obě osoby jsou při vědomí a komunikují. JSDH Jedovnice provedla zajištění a uzavření celého místa události a zahájila práce na zajištění a zapažení výkopu proti dalšímu sesuvu zeminy. Dále provedla nasazení kalového čerpadla na odčerpávání vody z výkopu. Po příjezdu PS Blansko bylo předáno velení a pokračovalo se na zajištění a pažení výkopu. Další jednotky, které se dostavily na místo, prováděly odstraňování odbagrované zeminy z okrajů výkopu a asistovaly při transportu materiálu a přípravných pracích. Po stabilizaci a zajištění celého výkopu bylo zahájeno postupné odebírání zeminy a vyprošťování zasypaných osob. Při této zásahové činnosti, která je fyzicky velmi náročná, se postupně střídaly jednotky z Blanska, Jedovnic a Brna. Asi po 90 min. od nahlášení události byla vyproštěna první osoba a po 2 hodinách osoba druhá. Po vyproštění obou osob bylo celé cvičení ukončeno krátkým vyhodnocením. Všechny zúčastněné jednotky si tak vyzkoušely v reále činnost a náročnost práce při zásazích tohoto druhu. Celé cvičení, pak přispělo ke zlepšení součinnosti mezi jednotlivými jednotkami a ke zdokonalení a zefektivnění práce při případném skutečném zásahu.

admin
Fotografie