SDH Jedovnice

Výcvik ve  Flashover kontejneru

« Všechny články

7. duben 2011

V úterý 5. dubna se osm členů naší JSDH účastnilo celodenního výcviku v ohňovém kontejneru HZS Olomouckého kraje, který se nachází v obci Hamry u Prostějova.

Jedná se o zařízení, které umožňuje navodit jevy, čekající na hasiče při hašení požárů v uzavřených prostorech, jako jsou např. flashover, rollover či backdraft, žíhavé plameny apod. Jde o systém sestavený z ISO kontejnerů, ve kterých se mohou JPO naučit taktiku a vedení zásahu při požárech v podmínkách celkového vzplanutí prostoru. Současně s naší jednotkou provádělo svůj výcvik osm členů JSDH města Rousínov.

Tento výcvik se skládal z asi dvouhodinové teoretické části, kde byla probrána teorie hoření, hašení a hašení požárů uzavřených (např. bytových) prostorách pomocí kombinovaných proudnic a 3D efektu. Dále pak následoval výcvik s různými druhy kombinovaných proudnic a praktický nácvik hašení a ochlazování přehřátého prostoru pomocí krátkých impulsních střiků tzv. 3D hašení. Další část výcviku pak probíhala přímo v ohňovém kontejneru, kde jsme po zapálení připraveného hořlavého materiálu mohli pozorovat vývoj požáru od postupného rozhořívání, zakouření celého prostoru, postupného zvyšování teploty a její vliv a působení jak na zásahový oděv, tak i na lidský organismus. Teplota v kontejneru dosahovala až k 600°C.

Dále pak bylo možné pozorovat jevy vznikající při požáru v důsledku ubývání kyslíku či naopak prudkého okysličení prostoru a náhlého vzplanutí všech nahřátých hořlavých látek. Vyzkoušeli jsme si způsoby ochlazování a hašení prostorů při takto prudkém rozvoji požáru. Poslední částí byl nácvik vstupu do uzavřeného, přehřátého a celkově zakouřeného prostoru. Pohyb v takových místech a účinné ochlazení tak, aby nedošlo k přehřátí organismu či opaření zasahujících hasičů. Veškerý pohyb v samotném kontejneru probíhal samozřejmě v dýchací technice a v kompletních zásahových oděvech. Výcvik byl pro nás výbornou možností vyzkoušet a nacvičit si zásah v reálných podmínkách požáru uzavřených prostor a mohu říci, že jsme se pěkně zapotili. Celý výcvik vedli čtyři instruktoři, příslušníci HZS Olomouckého kraje.

Zde naleznete video ze cvičení

Více informací o tomto druhu výcviku naleznete zde

Článek v novinách

admin
Fotografie