SDH Jedovnice

Výjezdy


Požár

Požár skládky

22. květen 2011

Dne 22. 5. 2011 v 7:35 vyjela naše jednotka k požáru skládky na ulici Zahradní v Jedovnicích. Po příjezdu na místo nebyla žádná hořící skládka nalezena. Po domluvě s operačním střediskem bylo zjištěno, že požár se nachází u bývalé palírny. Jednalo se o požár sena o rozloze 1 x1 metr. Jednotka provedla uhašení pomocí vysokotlakého proudu. Po dohašení se jednotky vrátily zpět na své základny.

Jednotky: HZS Blansko, SDH Jedovnice

Fotografie
Požár skládkyPožár skládkyPožár skládky


Požár

Požár haly

18. květen 2011

Dne 18. 5. 2011 ve 20:45 vyjela naše jednotka k požáru nízké budovy v Blansku. Jedná se o požár světlíku na střešní konstrukci jedné z konstrukčních hal na ulici Gellhornova. Požár pravděpodobně vznikl špatnou manipulací s bruskou. Hašení probíhalo pomocí automobilového žebříku z PS Blansko. Po dohašení ohnisek byla rozebrána část střešní konstrukce. Poté se jednotky vrátily zpět na základny.

Jednotky: HZS Blansko, SDH Černá Hora, SDH Jedovnice, SDH Rájec

Fotografie
Požár halyPožár halyPožár halyPožár haly
Všechny fotografie (celkem 11) si můžete prohlédnout v detailu příspěvku.


Ostatní

Spolupráce se složkami IZS

12. duben 2011

Dne 12. 4. 2011 v 22:10 vyjela naše jednotka na žádost KOPIS k hledání ztracené osoby do Křtin. Jednalo se o pohřešovanou osobu ve věku 72 let, která byla ve Křtinách na návštěvě u příbuzných a ztratila se během odpolední vycházky. Po hodinovém pátrání byla osoba nalezena PČR.

Jednotky : SDH Křtiny. HZS Blansko, SDH Jedovnice, SDH Březina.

Fotografie
Spolupráce se složkami IZSSpolupráce se složkami IZSSpolupráce se složkami IZSSpolupráce se složkami IZS
Všechny fotografie (celkem 7) si můžete prohlédnout v detailu příspěvku.


Strom

Spadené stromy v chatové oblasti

9. duben 2011

Dne 9. 4. v 11:15 vyjela naše jednotka k odstranění několika spadených stromů v chatové oblasti. Jednalo se celkem o čtyři stromy, z toho dva stromy byly spadeny na chatkách, ostatní na příjezdových komunikacích. Jednotka provedla odvětvení stromů za pomoci AZ z PS Blansko. Jelikož samotné kmeny neohrožovaly obyvatele chat, byly ponechány na místě, aby mohly být užity k těžebním účelům. Po ukončení zásahu se jednotky vrátily zpět na základny.

Jednotky: SDH Jedovnice, HZS Blansko

Fotografie
Spadené stromy v chatové oblastiSpadené stromy v chatové oblastiSpadené stromy v chatové oblastiSpadené stromy v chatové oblasti
Všechny fotografie (celkem 19) si můžete prohlédnout v detailu příspěvku.


Strom

Spadený strom v chatové oblasti

9. duben 2011

Dne 8. 4. ve 23:25 vyjela naše jednotka ke spadenému stromu v chatové oblasti. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že strom spadl na chatu a špička se ulomila a spadla na automobil, který patřil obyvatelům chaty. Naše jednotka provedla odvětvení stromu a vyproštění automobilu. Jelikož samotný kmen neohrožoval obyvatele chaty, byl na chatě ponechán, aby mohl být užit k těžebnímu účelu… (celý článek)

Fotografie
Spadený strom v chatové oblastiSpadený strom v chatové oblastiSpadený strom v chatové oblastiSpadený strom v chatové oblasti
Všechny fotografie (celkem 9) si můžete prohlédnout v detailu příspěvku.