SDH Jedovnice

Výtah z publikace ke 135 letům od založení SDH Jedovnice

Založení sboru

V obci Jedovnice se hasební zásahy prováděly neorganizovaně, jen za pomoci obětavých občanů, až do roku 1876, kdy byl v Jedovnicích založen poprvé hasičský sbor. Byl to druhý spolek v obci a v pořadí osmý hasičský sbor v tehdejším hejtmanství boskovickém. Není bližších zpráv, jak k tomu došlo. Hasičská kronika, vydaná o 20 let později k 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. r. 1898, uvádí založení hasičského sboru v Jedovnicích r. 1876, na jiném místě roku 1877. Když však bereme v úvahu pozdější zpracování celého spisu, věříme datu založení sboru r. 1876. Naši úvahu potvrzuje zápis ze schůze obecního výboru. Těch několik slov 13. Srpna 1876 svědčí pro toto založení usnesením obecního výboru. Hasičská kronika k založení sboru dodává, že Jedovnice mají 215 obyvatel, vesměs rolníků a řemeslníků a značná část je jich zaměstnána v dolech a hutích na rudu železnou.

V roce 2011 má Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice 62 členů, 17 mladých hasičů.

Výbor SDH pracuje v následujícím složení

 • Starosta sboru: Tomáš Kratochvil
 • Náměstek starosty: Lubomír Chlup
 • Velitel sboru: Michal Prause
 • Sport a kultura: Josef Vlach
 • Jednatel: Tomáš Dvořáček
 • Pokladník: Jiří Dvořák
 • Vedoucí mládeže: Miroslav Špaček
 • Preventář: Radek Doležel
 • Správce zbrojnice: Petr Matuška
 • Kronikář: Josef Formánek
 • Člen výboru: Tomáš Kouba

Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice v datech

 • 1876 – založení sboru
 • 1891 – zakoupení první ruční stříkačky
 • 1905 – zakoupení nové hasičské stříkačky
 • 1907 – založení hasičského skladiště v čísle popisném 115
 • 1926 – pořízení prvního čerpadla s benzinovým motorem
 • 1933 – pořízení hasičského automobilu PRAGA
 • 1953 – pořízení moderního hasičského vozidla PS8
 • 1976 – oslavy 100 let založení sboru
 • 1985 – obnova autoparku – pořízení vozidel DVS 12 A30 Avia a cisterna CAS 25 Škoda 706
 • 2004 – zahájení rekonstrukce hasičské zbrojnice
 • 2006 – slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice
 • 2006 – získání vozidla BMW z partnerské obce Aschheim
 • 2007 – odprodej vozidla Avia do SDH Krasová
 • 2007 – získání hasičského automobilu CAS 24 Liaz 101
 • 2008 – svépomocná generální oprava CAS 24 Liaz 101
 • 2010 – získání vozidla CAS 16 Mercedes z partnerské obce Aschheim

V průběhu své činnosti se členové SDH Jedovnice aktivně zapojovali do společenského a kulturního dění v obci. Zdokonalovali svoje dovednosti, obnovovali a udržovali svěřenou techniku a majetek, spolupracovali a obcí při odstraňování mimořádných událostí, vychovávali hasičskou mládež. Účastnili se hasičských sportovních klání a především, za cenu svého volného času, mnohdy škodách na vlastním majetku, nebo nebezpečí újmy na svém zdraví a životě, nasazovali tento při požárech, povodních, větrných smrštích a jiných událostech, které občany obce Jedovnice a občany přilehlých obcí v době historie SDH Jedovnice potkaly.

Všem těmto obětavým bratrům a sestrám hasičům patří náš dík a obdiv za to, že se během svého hasičského života drželi hesla:

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci a vlasti ku slávě.

Starostové sboru

 • 1876 Josef Šebela, č. 128
 • 1898 Dr. František Polčák, č. 80
 • 1908 Jan Grim, č. 131
 • 1914 Jindřich Šlezinger, č. 29
 • 1922 Rudolf Kopečný, č. 34
 • 1937 Emanuel Musil, č. 227
 • 1953 Alois Roudný, č. 438
 • 1966 Zdeněk Prause, č. 380
 • 1976 Antonín Pokoj, č. 31
 • 1977 Jan Studený, č. 533
 • 1979 Jan Knesl, č. 344
 • 1994 Ludvík Tioka, č. 496
 • 2004 Aleš Worbis
 • 2006 Tomáš Kratochvil, č. 505

Náčelníci sboru

 • František Grim, č. 77
 • Bohuslav Julinek, č. 93
 • Ladislav Kučera, č. 226
 • František Grim č. 77
 • Josef Nezval č. 234
 • Theodor Holub, č. 139
 • František Zapletal, č. 257
 • Jindřich Šlezinger, č. 29
 • Alois Zapletal, č. 257
 • František Nejzchleb, č. 227
 • Josef Vlček, č. 195
 • Dominik Kučera, č. 31
 • Filip Sláma, č. 146
 • František Nejezchleb, č. 227
 • František Kňour, č. 342
 • Alois Řezníček, č. 263
 • Ludvík Tioka, č. 496
 • Zdeněk Nejezchleb, č. 494
 • Josef Vlach, č. 345
 • Michal Černý
 • Michal Prause

JSDH Jedovnice v roce 2011

V uplynulých letech vyjížděla JSDH Jedovnice k nespočtu zásahům různorodého charakteru, požáry počínaje, dále k povodním, větrným smrštím, dopravním nehodám, vyprošťování osob a jiných událostem. Naše činnost by nebyla možná bez poskytnutého zázemí a techniky, jež se nám ze strany městyse Jedovnice dostalo. Proto touto cestou děkujeme všem, kteří se o rozvoj a dobré prospívání hasičů v Jedovnicích zasloužili.

Tomáš Kratochvil, starosta sboru
Michal Prause, velitel SDH a JSDH

Zásahy JSDH Jedovnice 2007-2011

 • Požáry –  51
 • Dopravní nehody - 5
 • Technické pomoci - 44
 • Živelné pohromy - 10
 • Úniky nebezpečných látek –  2
 • Ostatní mimořádné události - 22
 • Plané poplachy - 4

Celkem 134 výjezdů v období 5 let