SDH Jedovnice

Historie zbrojnice

Všichni, kteří mají Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice alespoň trochu v povědomí, ví, že stav hasičské zbrojnice byl až do nedávné minulosti ve velmi neutěšeném stavu. Obecní pokladna, vyčerpaná opětovným získáváním obecního majetku, prováděním nezbytných stavebních akcí, jako jsou kanalizace, opravy příjezdových komunikací k chatám a do kempu a podobně, nebyla stavu havarijní podmínky v hasičské zbrojnice řešit. Vzhledem k tomu, že náročnost a početnost výjezdů jednotek SDH rostla, logicky i sílil tlak na zástupce obce s tím, že je již naprostou nutností otázku zbrojnice řešit.

Postupným jednáním obou stran se podařilo dospět k nejlepšímu možnému řešení, jímž se ukázala celková rekonstrukce stávající budovy zbrojnice a její přizpůsobení dnešním trendům, nárokům a daným nařízením státu. Ve vybraném projektu byl kladen důraz především na funkčnost nové zbrojnice, na to, aby bylo možno v těchto nových prostorách začít budovat i budoucnost SDH, kterou je mládež. V době, kdy byla prováděna rekonstrukce staré zbrojnice, byla technika SDH přestěhována do provizorních prostor garáží ČSAD, kde byla na přelomu roku 2004-2005 až do doby, kdy bylo možno techniku opět převést do nové, již opravené zbrojnice.

Jak se záměr podařil, je již pouhým pohledem vidět. Stavba zbrojnice je velmi podařená, základní požadavky dané těmto typům staveb byly splněny. Na vnitřním zařízení zbrojnice, jejím vybavení a takzvanému doladění detailů se dosud pracuje a podmínky pro činnost SDH se tímto neustále zlepšují. Za zdárné provedení záměru patří dík zastupitelům obce, členům SDH, kteří se o rozběhnutí celé akce zasloužili, a v neposlední řadě i stavební firmě, která celý projekt realizovala.


Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice Zbrojnice


» Spustit prezentaci