SDH Jedovnice

Oslavy 140. výročí založení sboru

« Všechny články

26. červen 2016

Ve dnech 17. a 18. června 2016 proběhly oslavy spojené s výročím 140. let od založení našeho sboru.

Oslavy byly zahájeny položením květin u pomníku padlých hasičů. Poté následovala výroční schůze SDH. V sobotu oslavy pokračovaly Bucharovým memoriálem – závody mladých hasičů. Odpoledne následoval průvod obcí, který směřoval ke kulturnímu domu, kde byly nachystány ukázky činnosti hasičů a výstava techniky od historické až po soudobou.

Publikace vydaná k výročí

video z oslav ke zhlédnutí, které pořídil Marek Černý z  mc-film.

Zde publikované fotografie pro nás pořídil Václav Trmač.

Za fotografie a video děkujeme.

admin
Fotografie