SDH Jedovnice

Hasičský den v Jedovnicích

« Všechny články

9. září 2023

V sobotu 9. září proběhl Hasičský den. Jednalo se o setkání hasičů, techniky a požárních automobilů tradičně organizované Okresním sdružením hasičů Blansko. Jako místo konání setkání byl tentokrát vybrán městys Jedovnice. Hasičská technika a hasiči se shromáždili u garáží ČAD, odkud v deset hodin vyrazil slavnostní průvod obcí za doprovodu dechové hudby. Průvod vykonal krátkou zastávku u hasičské zbrojnice, kde byla uctěna památka padlých bratrů hasičů položením věnce u pomníku. Poté slavnostní průvod pokračoval na parkoviště k rybníku, kde probíhal další program. Hlavním bodem programu byly ukázky činnosti složek integrovaného záchranného systému. První proběhla ukázka práce ve výškách s použitím automobilového žebříku, včetně slanění hasiče z výšky. Tuto ukázku předvedla jednotka Hasičského záchranného sboru CHS Blansko. Druhou ukázkou bylo vyproštění osoby z havarovaného vozidla, kterou předvedla jednotka Hasičského záchranného sboru HS Boskovice. Hlavní program uzavřela Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Blansko, která předvedla záchranu tonoucí osoby z vodní hladiny.

Připraveno bylo i posezení pro zasloužilé hasiče, kterým při této příležitosti byly předány pamětní listy. Během trvání akce si bylo na parkovišti možné prohlédnout současnou i historickou hasičskou techniku a děti si mohly vyzkoušet atrakce, jako skákací hrad nebo stříkání na terč. Zajištěno bylo i bohaté občerstvení a pro dobrou náladu po celou dobu hrála dechová hudba Bivojanka. Pro veřejnost byla rovněž přístupná hasičská zbrojnice, kde byla k zhlédnutí výstava historických hasičských předmětů.

Celá akce mohla proběhnout díky podpoře od sponzorů, mezi které patřil Jihomoravský kraj, městys Jedovnice, Hasičská vzájemná pojišťovna, Coop Boskovice, DOPES pekárna Benešov a firma Kříž Letovice.

Video naleznete zde

admin
Fotografie