SDH Jedovnice

Výroční valná hromada SDH Jedovnice 2024

« Všechny články

19. únor 2024

V pátek 5. ledna 2024 se od 18 hodin konala v prostorách hasičské zbrojnice členská schůze jednotky sboru dobrovolných hasičů Jedovnice, na které byly přítomní seznámeni s činností sboru dobrovolných hasičů a jednotky za uplynulý rok 2023.

Naše jednotka v roce 2023 vyjela celkem ke 116 událostem. Jednalo se o 15 požárů, 41 dopravních nehod, 2 únik nebezpečných látek, 28 technických pomocí, 11 záchrana osob a zvířat (z toho 8 AED ve spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou při záchraně osob), 6 plané poplachy, 3 cvičení, 10 výjezdů na žádost městyse.

Po zprávě starosty sboru, pokladníka, vedoucího mládeže a velitele jednotky vystoupili pozvaní zástupci hasičských sborů z okolních obcí a starostka obce Jedovnice. Oficiální část byla zakončena zástupcem velitele jednotky prezentací statistiky za rok 2023. Prezentovány byly také nejzajímavější zásahy za uplynulý rok.

Video z valné hromady

admin