SDH Jedovnice

O jednotce

Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 sb. ve znění pozdějších předpisů městys Jedovnice. Městys Jedovnice leží asi 25 km od jihomoravské metropole Brna, v těsné blízkosti města Blanska. Okolní lesy přírodního parku tvoří vstupní bránu do Moravského krasu. První zmínka o Jedovnicích pochází z roku 1251. Nyní zde žije přes 2800 obyvatel.

Jednotka SDH je zařazena dle požárního poplachového plánu (PPL) jihomoravského kraje okresu Blansko do kategorie JPO II/1, jako jednotka s územní působností. Z čehož vyplývá, že vyjíždí na žádost krajského operačního střediska (KOPIS) k likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí i mimo místo svého zřizovatele dle PPL. Požární poplach je u nás vyhlašován sirénou a SMS zprávou. Současně je využívána aplikace Hasičům. cz. Od vyhlášení poplachu máme pět minut na výjezd. Vyjíždíme převážně k dopravním nehodám a technickým zásahům, ale nevyhneme se ani požárům. Jednotka vyjíždí ročně přibližně ke 100 událostem.

Od roku 2014 byla naše jednotka, jako jedna z prvních, zapojena do programu Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru „Rozmístění AED do JMK“. Jde o systém rozmístění defibrilátorů k jednotkám požární ochrany, čímž je zajištěna podmínka maximální dostupnosti a využití AED (automatizovaný externí defibrilátor).

Od poloviny roku 2015 je jednotka předurčena také k zásahům u dopravních nehod a to na území 24 obcí.

Jednotka má v současné době 20 členů, kteří vykonávají činnost v jednotce na základě uzavřené dohody o členství v jednotce s městysem Jedovnice. Každý má v jednotce svojí funkci, podle které se  účastní různých školení a kurzů, neboť jsou nezbytné pro práci v naší výjezdové jednotce. Také se musí udržovat technika a ochranné prostředky, které má přiděleny každý hasič. Tyto a jiné výkony spojené se sborem dobrovolných hasičů každý vykonává ve svém volném čase.

K výjezdu jsou připraveny dva cisternové automobily Scania CAS 20/4000/240-S2R P480 a CAS 16 Mercedes 2500/120 M2Z. Dále dopravním automobil DA L1Z Ford. Více v sekci Technika

PPL na mapě

I. stupeň PPL – žlutá

II. stupeň PPL – červená

III. stupeň PPL – Modrá

PPL na dopravní nehody