SDH Jedovnice

Výcviky a školení


Školení v dětské léčebně

27. leden 2023

Dne 27. 1. 2023 absolvovala naše jednotka školení v nově vybudované dětské léčebně v Ostrově u Macochy. Proběhla prohlídka prostor a seznámení s EPS.

EPS (Elektrická požární signalizace) je požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou. Ta přivolá jednotku požární ochrany.

Naše jednotka je nově předurčena k prověřování těchto poplachů v novém objektu dětské léčebny v Ostrově.