SDH Jedovnice

Výcviky a školení


Výcvik – obsluha čerpadel

5. květen 2023

V pátek 5. 5. proběhlo školení jednotky u rybníka Olšovce na téma obsluha čerpadel. Během výcviku jsme si vyzkoušeli obsluhu elektrických i motorových čerpadel včetně cisteren a práci s proudnicemi.

Fotografie
Výcvik - obsluha čerpadelVýcvik - obsluha čerpadelVýcvik - obsluha čerpadelVýcvik - obsluha čerpadel
Všechny fotografie (celkem 7) si můžete prohlédnout v detailu příspěvku.


Lezecký výcvik

29. duben 2023

Dne 29. 4. 2023 proběhl praktický lezecký výcvik.

Fotografie
Lezecký výcvikLezecký výcvikLezecký výcvikLezecký výcvik
Všechny fotografie (celkem 7) si můžete prohlédnout v detailu příspěvku.


Výcvik – AED a dopravní nehody

14. duben 2023

V pátek 14. 4. a v sobotu 15. 4. proběhlo v rámci odborné cyklické přípravy školení jednotky. Páteční část byla zaměřena na resuscitaci osob s využitím AED a kyslíkové terapie. Naši členové si vyzkoušeli resuscitaci na figuríně, která vyhodnocuje účinnost srdeční masáže a podání kyslíku, což pomohlo k vylepšení efektivity u tohoto typu zásahů.

V sobotu následovala teoretická část školení, zaměřená na dopravní nehody. Na tu navážeme v dalších měsících praktickými výcviky.

Fotografie
Výcvik ? AED a dopravní nehodyVýcvik ? AED a dopravní nehodyVýcvik ? AED a dopravní nehodyVýcvik ? AED a dopravní nehody


Výcvik? AED a dopravní nehody

14. duben 2023

V pátek 14. 4. a v sobotu 15. 4. proběhlo v rámci odborné cyklické přípravy školení jednotky. Páteční část byla zaměřena na resuscitaci osob s využitím AED a kyslíkové terapie. Naši členové si vyzkoušeli resuscitaci na figuríně, která vyhodnocuje účinnost srdeční masáže a podání kyslíku, což pomohlo k vylepšení efektivity u tohoto typu zásahů.

V sobotu následovala teoretická část školení, zaměřená na dopravní nehody. Na tu navážeme v dalších měsících praktickými výcviky.


Školení v dětské léčebně

27. leden 2023

Dne 27. 1. 2023 absolvovala naše jednotka školení v nově vybudované dětské léčebně v Ostrově u Macochy. Proběhla prohlídka prostor a seznámení s EPS.

EPS (Elektrická požární signalizace) je požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů jsou přijímány ústřednou. Ta přivolá jednotku požární ochrany.

Naše jednotka je nově předurčena k prověřování těchto poplachů v novém objektu dětské léčebny v Ostrově.