SDH Jedovnice

Výcvik strojníků na autopolygonu Brno

« Všechny články

30. listopad 2018

V sobotu 6. a 20. října se čtyři strojníci naší jednotky zúčastnili výcviku na výcvikovém autopolygonu brněnského automotodromu. Výcvik byl zaměřen na zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany kategorie II se zásahovými vozidly hmotnostní kategorie nad 14 t.

Řidiči si mohli vyzkoušet zvládnutí ovládání vozidla v krizových situacích, zvládání jízdy a ovládání vozidla na kluzkém povrchu. Protože byla v letošním roce pro naši JSDH pořízena nová cisternová automobilová stříkačka, i tento odborný výcvik napomohl k lepšímu zvládnutí ovládání nové CAS. Výcvik mohl proběhnout díky finanční podpoře z Jihomoravského kraje, který se podstatnou částí podílel na financování celé akce z dotace? Zdokonalování řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany kategorie II?.

Výcvikem se zkvalitnily a zdokonalily odborné schopnosti strojníků pro výkon činnosti u jednotky požární ochrany městyse Jedovnice.

krátké video z výcviku

admin