SDH Jedovnice

O jednotce

Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je dle zákona o požární ochraně č. 133/1985 sb. ve znění pozdějších předpisů městys Jedovnice. Městys Jedovnice leží asi 25 km od jihomoravské metropole Brna, v těsné blízkosti města Blanska. Okolní lesy přírodního parku tvoří vstupní bránu do Moravského krasu. První zmínka o Jedovnicích pochází z roku 1251. Nyní zde žije přes 2700 obyvatel.

Jednotka SDH je zařazena dle požárního poplachového plánu (PPL) jihomoravského kraje okresu Blansko do kategorie JPO II/1, jako jednotka s územní působností. Z čehož vyplývá, že vyjíždí na žádost krajského operačního střediska (KOPIS) k likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí i mimo místo svého zřizovatele dle PPL. Požární poplach je u nás vyhlašován sirénou a SMS zprávou. Od vyhlášení poplachu máme pět minut na výjezd. Vyjíždíme převážně na technické zásahy, ale nevyhneme se ani požárům. Jednotka vyjíždí ročně přibližně ke 100 událostem.

Jednotka má v současné době 20 členů, kteří vykonávají činnost v jednotce na základě uzavřené dohody o členství v jednotce s městysem Jedovnice. Každý má v jednotce svojí funkci, podle které se  účastní různých školení a kurzů, neboť jsou nezbytné pro práci v naší výjezdové jednotce. Také se musí udržovat technika a ochranné prostředky, které má přiděleny každý hasič. Tyto a jiné výkony spojené se sborem dobrovolných hasičů každý vykonává ve svém volném čase.

K výjezdu jsou připraveny dva cisternové automobily CAS 25 L 101 2500/400 S2Z a CAS 16 Mercedes 2500/120 M2Z. Dále dopravním automobil DA L1Z Ford a velitelský automobil VEA BMW. Více v sekci Vybavení

PPL na mapě

I. stupeň PPL – žlutá

II. stupeň PPL – červená

III. stupeň PPL – Modrá

PPL na dopravní nehody