SDH Jedovnice

Hasící přístroje

Cítíte se ve svém domově bezpečně? Každých 5 dní při požáru ve svém bytě nebo domě jeden člověk umírá.

POŘIĎTE SI HASICÍ PŘÍSTROJ!! !

Je levný ve srovnání s majetkem, který zachráníte, pomůže Vám zvládnout požár již v jeho počátku. Zacházení s hasícím přístrojem je jednoduché, hasicí přístroj má velmi dlouhou životnost.

Jaký hasicí přístroj si pořídit?

Hasicí přístroj práškový je nejuniverzálnější!

 • Jeho schopnosti oceníte, když bude hořet dřevo, textil, plasty (např. koberec, křeslo nebo záclony).
 • Nemusíte se bát jej použít na hašení elektrických zařízení pod napětím (např. rozvaděče, spotřebiče nebo zásuvky)
 • Výborně uhasí také požár hořlavých kapalin (např. tuky, benzín, naftu, barvy, ředidla atd.)
 • Doporučujeme Vám si jej pořídit také do svého automobilu!

Jak se hasicí přístroj používá?

Na každém hasicím přístroji je grafický návod se stručnými popisky. Jeho znění je obvykle následující:

 1. Odstranit bezpečnostní pojistku.
 2. Nasměrovat trysku nebo hadici na hořící předmět.
 3. Zmáčknout páku ventilu a hasit.

Kam hasicí přístroj umístit?

Hasicí přístroj je vhodné mít tam, kde se manipuluje s otevřeným ohněm (vaření, vonné svíčky nebo aromalampy, topení v krbu, svařování atd.):

 • kuchyně
 • obývací pokoj
 • dílna
 • chodby a haly

Je důležité, aby hasicí přístroj byl vždy po ruce a připraven k okamžitému použití!!

Užitečné tipy:

 1. Proud hasicí látky musí směřovat vždy na hořící předměty, nikoli na plameny!
 2. Potor na dostatečný odstup od požáru a také, aby při hašení nedošlo k přenesení plamenů na další místa!
 3. Při hašení postupujeme vždy odspoda nahoru.
 4. U práškových hasicích přístrojů se doporučuje hasit přerušovaně.
 5. Nejsme-li v uzavřeném prostoru, vždy hasíme po větru!

Víte že…

 • Hasicí přístroj má mnohem větší účinnost hašení než obyčejná voda.
 • Hasicí přístroj s 6 kg náplní prášku může mít minimální dobu účinnosti jen 12 s.
 • Vodou nesmíte nikdy hasit elektrická zařízení pod napětím nebo hořící olej na pánvi!
 • Hasicí přístroj v automobilu nesmí svým umístěním ohrozit bezpečnost osob!
 • I když se Vám požár podaří zvládnout, vždy jej hasičskému záchrannému sboru oznamte!
 • Po každém použití nechejte hasicí přístroj zkontrolovat odbornou firmou!

Více informací na stránkách HZSČR

Poznámka autora:

Nejvhodnější typ hasicího přístroje pro všestranné použití v domácnosti, ale i v garáži je práškový hasicí přístroj s náplní 6kg prášku, s hasební schopností 34A a zároveň 183B. Tyto informace naleznete přímo na štítku hasicího přístroje. Co se týče použití práškového hasicího přístroje k hašení požárů elektrických zařízení, dá se všeobecně říci, že s nimi lze hasit elektrické zařízení pod napětím do 1000V z minimální vzdálenosti 1m. Vždy před použitím je ale nezbytné si tuto informaci ověřit a postupovat podle pokynů výrobce uvedených na štítku hasicího přístroje! Před použitím je také vhodné hasicí přístroj obrátit dnem vzhůru a protřepat, aby se usazený prášek uvolnil. Cena výše uvedeného hasicího přístroje se pohybuje v průměru kolem 1 200 Kč. Nově zakoupený hasicí přístroj musí být před používáním vždy zkontrolován odbornou osobou, která vystaví doklad o kontrole provozuschopnosti a přístroj označí štítkem s údaji o kontrole. Tato kontrola musí být opakována po každém použití nebo jednou ročně.

Ing. Radek Doležel, preventista SDH Jedovnice