SDH Jedovnice

Požár komínu na restauraci Barachov

« Všechny články

17. září 2008

Dne 17. 9. byl v 18:00 vyhlášen poplach. Jednalo se o požár komínu na restauraci Barachov. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně otevřeného krbu v objektu restaurace. Hořící saze vylétávaly z komína na střechu, která byla z asfaltového šindele. Bylo zjištěno, že v objektu se nenachází žádné osoby. Naše jednotka provedla nasazení jednoduchého vedení C po nastavovacím žebříku na ochlazování a ochranu střechy, uhašení ohně v topeništi a hašení hořících sazí v komíně pomocí práškového RHP. Po příjezdu HZS Blansko bylo předáno velení a naše jednotka asistuje HZS Blansko při vymetení komínu a dohašovacích pracech.

admin
Fotografie