SDH Jedovnice

Výjezdy


ZOČ – kropení silnic (85)

31. srpen 2015

Dne 31. 8. 2015 prováděla naše jednotka, na žádost starosty, kropení místních komunikací pomocí kropící lišty na CAS 25 Škoda 706. Doplňování vody do CAS bylo prováděno pomocí plovoucího čerpadla z rybníku Olšovce.

Jednotky:

SDH Jedovnice: CAS 25 Škoda 706


ZOČ – vyčerpání a vyčištění jímky v Jedovnicích(78)

21. srpen 2015

Dne 21. 8. 2015 v 9:00 vyjela naše jednotka na žádost starosty k vyčerpání a vyčištění jímky u sběrného dvora v Jedovnicích. Naše jednotka provedla vyčerpání za pomoci elektrického kalového čerpadla a vyčištění za pomocí nastavovacího žebříku a vody z CAS 16 Mercedes.

Jednotky: SDH Jedovnice – CAS 16 Mercedes


ZOČ – kropení silnic (74)

14. srpen 2015

Dne 14. 8. 2015 prováděla naše jednotka, na žádost starosty, kropení místních komunikací pomocí kropící lišty na CAS 25 Škoda 706. Doplňování vody do CAS bylo prováděno pomocí plovoucího čerpadla z rybníku Olšovce.

Jednotky:

SDH Jedovnice: CAS 25 Škoda 706


ZOČ – kropení silnic (61)

8. srpen 2015

Ve dnech 5. a 6. 8. 2015 prováděla naše jednotka, na žádost starosty, kropení místních komunikací pomocí kropící lišty na CAS 25 Škoda 706. Doplňování vody do CAS bylo prováděno pomocí plovoucího čerpadla z rybníku Olšovce.

Jednotky:

SDH Jedovnice: CAS 25 Škoda 706


Hmyz|obec

ZOČ – Likvidace hmyzu v Jedovnicích (59)

4. srpen 2015

Dne 4. 8. 2015 v 8:05 vyjela naše jednotka, na žádost starosty, na pomoc občanům s likvidací vosího hnízda v Jedovnicích. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v krovu právě rekonstruované střechy. Naše jednotka provedla částečné rozebrání střechy a likvidaci hnízda za pomoci chemického prostředku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Jednotky:

SDH Jedovnice: CAS 16 Mercedes Benz

Fotografie
ZOČ - Likvidace hmyzu v Jedovnicích (59)ZOČ - Likvidace hmyzu v Jedovnicích (59)